تماس با ما


در صورتی که ميخواهيد برای ما نظرى يا مقاله اى بفرستيد لطفا توسط برنامهء ميل خودتان (مثلا hotmail يا Yahoo) فايل را به آدرس

info@naznazan.com برای ما ارسال داريد.